user_mobilelogo

საკონდიტრო მაცივრები

კომპანია Stainless Metal Group ის მიერ წარმოებული თანამედროვე, უახლესი დიზაინის მაცივარები. საუკეთესო დიზაინი საკონდიტრო და სხვა საჩვენებელი ნაწარმის დასალაგებლად. მაცივრები აღჭურვილია თერმოსტატით რაც უზრუნველყოფს თქვენთვის სასურველი ტემპერატურის შენარჩუნებას და ენერგო ეფექტურობას. ზომები და ფერები თქვენი არჩევით.

მაგიდა მაცივარი

კომპანია Stainless Metal Group ის მიერ წარმოებული მაგიდა მაცივარი. დამზადებულია უჟანგავი ფოლადის (ნერჟავეიკის) ფურცლებით, რაც უზრუნველყოფს მის ხანგრძლივ მოხმარებას. მაცივარი აღჭურვილია თერმოსტატით და არის ენერგო ეფექტური.

დახლ მაცივარი

კომპანია Stainless Metal Group ის მიერ წარმოებული ენერგო ეფექტური დახლ მაცივარი. საკვები პროდუქტების დასალაგებლად.